فشنگ های تفنگ های ساچمه زنی

تفنگ‌های ساچمه زنی (شاتگان) یک نوع اسلحه‌ای هستند که برای شلیک سریع و دقیق تخته‌زنی از آن‌ها استفاده می‌شود. این اسلحه‌ها از یک سیستم ضربه‌ای برای شلیک استفاده می‌کنند. در هنگام شلیک، ساچمه (تخته) از طریق انفجار گاز به عقب حرکت می‌کند و گلوله را از لوله تفنگ پرتاب می‌کند. این فرآیند به تفنگ امکان شلیک سریع و تعویض سریع تخته را می‌دهد، که برای برخی موارد نظیر شکار، تیراندازی و کاربردهای نظامی بسیار مفید است. تفنگ‌های ساچمه زنی در انواع و اندازه‌های مختلف برای مقاصد متنوعی تولید می‌شوند.


تقریبا تمام تفنگ های ساچمه زنی که وجود دارد فشنگ های 12 گیچ استفاده میکنند که حالت استاندار برای یک فشنگ تفنگ های ساچمه زنی است البته بعضی از انها از فشنگ های 20 گیچ هم استفاده میکنند که برای شکار و کار های نظامی استفاده میشود و فشنگ های 12 گیچ بیشتر برای تفریح و مسابقات استفاده میشود.